Jdi na obsah Jdi na menu

Členská schůzce 22.09.2022

Pozvánka na členskou schůzi. 

Členská schůze Moravskoslezského kynologického svazu, Základní organizace č.20701 kynologický klub Ostrava-Poruba se koná dne 22. 9. 2022 od 17:00 hod.

Místo konání: Klubovna Kynologického klubu Ostrava - Poruba K Turkovu 3259, 723 00, Ostrava Martinov

Prezence účastníků od 17:00 hod.

Zahájení schůze: 17:15 hod

Program:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba mandátové a návrhové komise.

2. Volba předsedajícího schůze, ověřovatelů a zapisovatele zápisu

3. Odsouhlasení navrhovaného programu, případné návrhy členů na doplnění programu

4. Schválení stanov Kynologického klubu Ostrava - Poruba, Základní organizace č.20701 kynologický klub Ostrava-Poruba

5. Schválení Kotcařského řádu

6. Schválení rozpočtu

7. Body p. Chmurové ( revize elektroinstalace, plynová bomba v kuchyni, nové okno v klubovně, mřížky ve žlabech, přepad v zadním žlabu, hasící přístroje, okapy, střecha, výměna pletiva v kotcích, oprava dveří, stožár u předního parkoviště, pojištění kotců a hromosvod.

8. Diskuze

9. Usnesení

10. Závěr

V Petřvaldě dne 12. 8. 2022

Předseda Jana Banevová

 

Kontakt

Moravskoslezský kynologický svaz, základní organizace č.20701

Adresa:
K Turkovu 3259
Ostrava - Martinov
723 00

IČO: 64626849
Bankovní spojení: 2600574752/2010

email: kynologickyklubostravaporuba@seznam.cz

© 2022 eStránky.cz | Tvorba webových stránek