Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členské závazky, platby a dané brigády

Nové členy přijímáme po celý rok, je ale zapotřebí splnit tři základní kroky k získání členství
a poté se jen řídit 
stanovami, závazky a řády klubu.
Dále už Vám nebrání nic k využívání zázemí, které se snažíme vést v nejlepším zájmu psů, klubu
a jeho členů.

Pokud by jste potřebovali s výcvikem či psem samotným pomoct, můžete se obrátit na naše členy výcvikáře-jako členové i nečlenové. Klub prozatím výcviky v rámci členství nevede.

Poplatky za ZKOUŠKY platné od 2/2022

ČLEN NEČLEN
350,- 450,-

 

Podmínky k získání členství:

 1. Vyplnit přihlášku s žádostí o členství v KK Ostrava-Poruba (Naleznete v rubrice "Dokumenty").
 2. Počkat na schválení žádosti výborem KK Ostrava-Poruba.
 3. Po schválení žádosti výborem KK Ostrava-Poruba provést platbu podle následujících podmínek viz.níže.
 • Platby za členství a zápisné se platí na rok, nelze je rozdělit. Pouze v případě,
  že se nový člen přihlásí během roku, platební podmínky si ujasní předem s předsedou klubu.
  ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK       ZÁPISNÉ  CELKEM ZA ROK

NOVÝ ČLEN STARŠÍ 18 LET
(obnovená žádost, platby po 31.12.)

1.000,- 200,- 1.200,-

NOVÝ ČLEN MLADŠÍ 18 LET
(obnovená žádost, platby do 31.12.)

1.000,- 100,- 1.100,-
STÁVAJÍCÍ ČLEN S PLATBOU
  DO 31.12 DANÉHO ROKU
1.000,- X 1.000,-
STÁVAJÍCÍ ČLEN S PLATBOU
PO 31.12 DANÉHO ROKU 
1.200,- X 1.200,-


Každý člen KK Ostrava Poruba je povinen odpracovat 14 brigádnických hodin rozdělených následovně,
nebo uhradit každou neodpracovanou hodinu  tj. 500,-/ 1 hodina do 31.12. daného roku:

22.04.2018

(od 01.07.2018 se poplatek za neodpracovanou brigádnickou hodinu zvýšil na 500,- / 1 hodina)
Dále se upravil odečet brigádnických hodin za Zkoušky a Akce klubu viz.níže s okamžitou platností.
Odhlasováno na členské schůzi ze dne 21.04.2018)

 

 • 7 hodin brigády -  odpracováno nejpozději do 30.06 daného roku.
 • 7 hodin brigády -  odpracováno nejpozději do 30.11 daného roku.
 • Správce kotců - odečet 4 hodiny/ rok.
 • Výměna žárovek - odečet 3 hodiny/ rok.
 • Revizní komise - odečet 5 hodin v případě 3 a více kontrol.
                             - odečet 3 hodiny v případě méně než 3 kontrol.
 • Zkoušky - 7 hodin odečet vedoucímu zkoušek.
 • Akce klubu (výstava, závod..) - vedoucí akce 14 hodin ("Splněno").
 • Pomocník na zkouškách a akcích klubu (figurant, kladeč, kantýna aj.) dle rozhodnutí vedoucího akce.
 • Nátěr sloupků - odečet 1 hodina za nátěr min.5 sloupků vč. odstranění odpadu pod sloupky.
 • Brigádnické hodiny může pomoci členu klubu odpracovat kdokoliv.
 • Osvobozeni od brigádnických hodin jsou členové mladší 18 let, členové výboru,
  členové starší 60 let a ZTP.
 • Členský příspěvek nemůže být přijat v případě, že nebudou vyrovnány závazky
  z předchozího roku (odpracování brigád nebo platba brigád / kotců apod.)

* Brigády, jejich nahlášení a rozdělení jsou v kompetenci člena výboru hospodáře vybor@kkostravaporuba.cz
Odpracování brigád se hlásí nejpozději do druhého dne, jejich odečet naleznete v rubrice

"ČLENOVÉ, ODEČET BRIGÁD, PODMÍNKY ČLENSTVÍ" podrubrika dle aktuálního roku

Bankovní spojení:
2600574752/2010 (Fio Banka).
VS uvádějte rodné číslo bez čísla za lomítkem, do zprávy pro PŘÍJEMCE uvádějte důvod platby.
Důležité upozornění-V případě neuvedení zprávy pro příjemce bude platba obratem zaslána zpět!

Pro způsob jiné platby kontaktujte výbor: vybor@kkostravaporuba.cz