Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán akcí 2022

Plán akcí 1. pololetí (změny vyhrazeny)
15.04.2022 / Zkoušky NZŘ+MZŘ- Splněno
23.04.2022 / Zkoušky NZŘ+MZŘ- Zrušeno
08.05.2022 / Zkoušky NZŘ+MZŘ -Splněno
29.05.2022 / Zkoušky NZŘ+MZŘ

article preview

Odkaz na přihlášky: https://www.kkostravaporuba.cz/clanky/dokumenty/prihlasky-a-zadosti/
Veškeré přihlášky zasílejte na: vybor@kkostravaporuba.cz

Bankovní spojení: 2600574752/2010 (Fio Banka).
VS uvádějte rodné číslo bez čísla za lomítkem, do zprávy pro PŘÍJEMCE uvádějte důvod platby.
Důležité upozornění-V případě neuvedení zprávy pro příjemce bude platba zaslána zpět!

Pro způsob jiné platby kontaktujte výbor: vybor@kkostravaporuba.cz

____________________________________________________________________

 1. Na jedné zkoušce u MZŘ  je možný součet odd. max. 30

 2. Na jedné zkoušce u NZŘ a sloučených zkoušek  je možný součet 10+1 *(+1= rozhodčí exteriéru nebo výkonu)

 3. Rezervovat termín zkoušky si může člen i nečlen pouze písemně na vybor@kkostravaporuba.cz

 4. Členové klubu mají předem rezervových 5 volných míst na každou zkoušku (max. doba-14 dní před konáním zkoušky)

 5. Rezervace termínu se řídí pravidlem: 
       5.1) viz body výše
       5.2) písemná rezervace termínu na vybor@kkostravaporuba.cz = zapsaný zkouškař v tabulce u daného data zkoušky-dále pak  náhradníci,
       5.3
  ) v případě, že není stav členů (viz.4.bod) 14 dní včetně před zkouškou doplněn, doplní se stav náhradníky, kteří jsou zapsáni v tabulce dle data přihlášení
       5.4) v případě zrušení účasti na zkoušce, je zkouškař povinen neprodleně o tomto informovat vybor@kkostravaporuba.cz
       5.5) 
  14 dní před zkouškou se místa již nerezervují, ale Potvrzují přihláškou + platbou KKOP po domluvě přes vybor@kkostravaporuba.cz
       5.6) v
   případě volných míst, je možné, po domluvě s vedoucím zkoušek, dohlásit se max. 2 dny před zkouškou s okamžitou platbou, platí stejně tak i pro změny v soupisce!

 6.  V případě odstoupení od zkoušky v době kratší než 14 dní i v případě následného zrušení zkoušky (z kapacitních důvodů):
  a) Startovné propadá klubu v případě, že-
  - nemá odhlášený za sebe okamžitou náhradu
  - není náhradník, který by doplnil max. stav zkoušky (viz bod 1+2)
  b)  Ze zdravotních důvodů:
       je třeba oslovit vybor@kkostravaporuba.cz do konce následujícího měsíce od konání zkoušky a doložit lék. potvrzení, dále se domluvit na platbě zpět nebo náhradním termínu zkoušky v daném roce.
  c) Z důvodu úmrtí psa: je třeba oslovit vybor@kkostravaporuba.cz do konce následujícího měsíce od konání zkoušky, aby mohlo být startovné vráceno zpět zkouškaři, nedomluví-li se jinak např. náhradní termín zkoušky s jiným psem v daném roce.

 7. Náhradníci- nemusejí platit startovné dopředu- až v případě uvolnění míst a potvrzení termínu jsou povinni uhradit startovné obratem.

 8. Nenaplní-li se minimální stav pro pořádání zkoušek tj. 5 osob max. 11 dní před zkouškou, zkouška se ruší a platby za startovné jsou zaslány zpět zkouškařům, nedohodnou-li se jinak (např. převedením platby na jiný volný termín zkoušky v daném roce.

_____________________________________________________________________

Aktualizace 24.05.2022


Termín zkoušek 29.05.2022 

Rozhodčí: Jan Strach
Figurant: A.Hudeček (I.tř.)
Kladeč: A.Prieložná, A.Hudeček

Vedoucí zkoušek: Naděžda Novotná
Tel: 732 716 361
Pomocníci max.4:
J.Gerža
S.Pastorková (zajištění obědu)
O,Bušov

PSOVOD .....PES..... ZKOUŠKA  Odd. Přihláška Zaplaceno
Potvrzený termín
Člen 350,-/ Nečlen 450,-
ČLEN
J.Banevová Gregorio ZVV1 3 16.02.2022 Odhlášena 23.03.2022 ANO
J.Miklasová Ginny IGP 2 3 14.02.2022 +1 (rozhodčí ext.)
13.05.2022
ANO
M.Stružíková Boxer ZZO 2 09.03.2022 14.03.2022 ANO
M.Cholevová Dyta ZVV 1 3 26.03.2022 26.03.2022
Odhlášena 24.05.2022
ANO
K.Žywiaková Iron IGP 1 3 30.03.2022 16.05.2022
Odhlášena 24.05.52022
ANO
M.Prieložný Button IGP 2 3 04.04.2022 Odhlášen 18.05.2022 ANO
J.Drexler Hubert IGP-V 1 15.02.2022 02.05.2022 NE
H.Hudečková Brenda SPr2 1 26.03.2022 Odhlášena 02.05.2022 NE
K.Barošová Mind IBGH-2 1   17.05.2022 NE
P.Juřenová Buzz IGP 1 3 22.05.2022 15.05.2022
Odhlášena 22.05.2022
ANO
P.Pohlová Jessica IGP1 3 18.05.2022 18.05.2022
Odhlášena 24.05.2022
ANO
D.Trnčáková Indigo ZVV1 3 02.04.2022 27.03.2022 ANO
STOP STAV - Náhradníci
H.Exnerová In  ZZO 2 04.04.2022 04.04.2022 /
nenastupuje 17.05.2022
NE
I.Cernsteinová Niki     16.04.2022 Odhlášena 30.04.2022 NE
N.Freiherrová Arnie BH-VT 2 16.04.2022 nenastupuje 18.05.2022 NE
L.Pšenicová   ZVV1 3   nanastupuje 22.05.2022 ANOkkop-plan-akci.png
   ARCHIV   

Termín zkoušek 15.04.2022 / sraz nejpozději v 7:40 
Rozhodčí: Jiří Barát
Figurant: Adam Hudeček (I.tř.)
Vedoucí zkoušek: Naděžda Novotná Tel: 732 716 361
Pomocníci: J.Gerža, H.Zapletalová, A.Zapletalová, B.Žampachová (STOP STAV)

PSOVOD .....PES..... ZKOUŠKA  Odd. Přihláška Zaplaceno
Potvrzený termín
Člen 350,-/Nečlen 450,-
ČLEN
 
I.Cernsteinová Niki BH-VT 2 20.02.2022 20.02.2022 NE
N.Eltnerová Mia BH-VT 2 20.02.2022 20.02.2022 NE
T.Vincková Izy ZZO 2 20.02.2022 20.02.2022 NE
A.Dýčková Magnus BH-VT 2 20.02.2022 20.02.2022 NE
Z.Vachková Jelly BH-VT 2 20.02.2022 20.02.2022 NE
M.Macejková Akina BH-VT 2 20.02.2022 20.02.2022-nenastoupila-zdrav.důvody psa NE
A.Francová Irsai BH-VT 2 20.02.2022 20.02.2022/ nenastoupila úmrtí psa NE
J Miklasová Ginny IGP 1 3 14.02.2022 21.022022 (+1 rozhodčí ext.) ANO
M.Cholevová Dyta BH-VT 2 27.02.2022 21.02.2022 / odhlášena 11.04.2022 ANO
D. Trnčáková Indigo UPr 1 1 16.02.2022 17.03.2022 ANO
J.Křenek Arwen BH-VT 2 20.02.2022 20.02.2022 ANO
STOP STAV níže náhradníci dle data
K.Barošová Mind BH-VT 2 21.03.2022 21.03.2022  nastupuje NE
             
             

 

Termín zkoušek 23.04.2022 (ZRUŠENO)
Rozhodčí: Jiří Barát
Figurant: A.Hudeček (I.tř.)
Vedoucí zkoušek: Petra Pohlová Tel: 604 729 297
Pomocníci: D.Matevová, 

PSOVOD .....PES..... ZKOUŠKA  Odd. Přihláška Zaplaceno
Potvrzený termín
Člen 350,-/ Nečlen 450,-
ČLEN
D.Trnčáková Indigo ZVV1 3 14.02.22 odhlášena 15.04.2022 ANO
J.Banevová Gregorio  ZVV1 3 15.02.22 odhlášena 11.03.2022 ANO
M.Cholevová Dyta ZVV1 3 27.02.2022 odhlášena 15.04.2022 ANO
J.Gerža Max ZZO 2 22.03.2022   ANO
            ANO
N.Freiherrová Arnie BH-VT 2 26.03.2022   NE
             
             
             
             
             
          +1= Rozhodčí  

 

Termín zkoušek 08.05.2022 Sraz v 7:30

Rozhodčí: Jiří Barát
Figurant: J.Seitz (II.tř.) 723 337 433

Kladeč: J. Novotný
Vedoucí zkoušek: Denisa Matevová Tel: 773 512 399

Pomocníci: STOP STAV
P. Juřenová
S.Pastorková
A.Zapletalová + 1

 
PSOVOD .....PES..... ZKOUŠKA  Odd. Přihláška Zaplaceno
Potvrzený termín
Člen 350,-/ Nečlen 450,-
ČLEN
J.Miklasová Ginny IGP x 14.02.2022 Odhlášena 20.02.2022 ANO
N.Novotná Argo IGP 2 3 02.04.2022 03.05.2022 ANO
L.Kalužová Arny BH-VT 2 23.03.2022 24.03.2022 NE
A.Francová Ir ZZO 2 23.03.2022 Odhlášena 22.04.2022 NE
N.Balnarova Sansa BH-VT 2 23.03.2022 24.03.2022 NE
Z.Vachková Jelly ZZO 2 23.03.2022 24.03.2022 NE
A.Dýčková Magnus ZZO 1 1 23.03.2022 24.03.2022 NE
T.Vincková Izy ZZO 1 1 23.03.2022 24.03.2022 NE
H.Exnerová In Your ZZO 2 28.03.2022 28.03.2022 NE
N.Freiherrová Arnie BH-VT 2 26.03.2022 náhrada za 23.04.2022,
kdy zkoušky byly zrušeny
NE
I.Cernsteinová Niki     16.04.2022 Zaplaceno 24.03.2022
Odhlášena 30.04.2022
NE
             
          +1